Contact

N I K I VOETREFLEXpraktijk

info@nikivoetreflex.nl
06-50547545

Esdoornstraat 8
5213 CN Den Bosch

KvK nummer: 66423090

 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle therapeuten officieel toestemming vragen aan cliënten om hun persoonsgegevens te verwerken (Wet op Privacy). Het gaat hier met name om persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres etc. Deze gegevens heb ik nodig om o.a. mijn administratie en facturen volgens de wettelijke eisen te registreren. Middels een toestemmingsformulier dat tijdens een intake gesprek wordt ingevuld kan een cliënt hier toestemming voor geven, zodat de Wet op Privacy volgens de wet wordt nageleefd.
Wet op Privacy – Formulier

 

“Niki’s kracht is dat ze letterlijk en figuurlijk doortastend te werk gaat. Ze bevraagt, voelt aan, koppelt terug, checkt en geeft ruimte. Daardoor is het steeds een behandeling die subtiel aansluit op dat wat zich aandient. Daarbij zet ze verschillende technieken in. Ze begeleid een helingsproces op realistische en spirituele wijze vanuit haar kracht en gezondheid” – Sylvia